OSBULGARIA

Сайтът е в процес на реконструция.

За тестовe за оценяване на хора в организациите моля посетете www.prometriks.com 

За клинични тестове и тестове за деца - www.hestiabg.com

За да посетите сайта на Джунти Психометрикс - www.giuntipsy.com