ПРЕПОРЪЧАНИ в Наредбата за ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ:

  • DP-3 - Рейтинг скала за оценка на детското развитие.
  • Conners 3 - Рейтинг скала за оценка на ADHD.
  • CARS2 - Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм.
  • WISC-IV - Скала за интелигентност на Уекслeр за деца.
Нов каталог на детски тестове