КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

Изборът на професия е само един етап от планиране на кариерното развитие. Управлението на кариерата е задача за целия живот. Важно е не само съдържанието на кариерните решения, но и процесът на взимане на решение. Индивидът трябва да открие или предвиди социалните роли, които се разкриват пред него в определен момент от живота и да се подготви да ги изпълнява.

Тестовете за образователно и кариерно ориентиране са още един източник на информация в процеса на избор на професия. Индивидуализираната интерпретация на резултатите от тях и обратната връзка, насочени към подпомагане формулирането на целите и планиране постигането им, са от изключителна важност в кариерното консултиране. Изследвания ги поставят наред с предоставянето на полезна информация за професиите и кариерите и осигуряването на външна подкрепа.  

Инструменти за ориентиране

За кандидат-гимназисти: Magellano Junior
За кандидат-студенти: Magellano Universita
За работещи: Self Directed Search 

Партньорска програма

Програма
Регистрация