Партньорска програма

Партньорска програма за тестове за образователно и кариерно ориентиране

Партньорската програма подпомага кариерните консултанти като им осигурява:
• обучение за работа със съвременни методики за образователно и кариерно ориентиране;
• преференциални цени за използване на тестовете;
• подпомагащи рекламни материали.

При включване в програмата всеки партньор получава:

  • Обучение за работа с тестове за образователно и кариерно ориентиране - Обучението се провежда в две сесии:

Първата сесия е групова и се провежда в залата на ОС България според обявената програма. Нейната продължителност е 1 (един) ден. По време на нея участниците се запознават с основните характеристики на кариерното и образователното консултиране, тестовете за образователно и кариерно ориентиране, правилното им използване и администриране, интерпретация на получените резултати. 
(*Тази сесия може да бъде проведена и дистанционно. За повече информация можете да се обърнете към представител на ОС България.)

Втората сесия е дистанционна и индивидуална и е с времетраене 2 (два) часа. По време на нея под супервизията на обучител участниците самостоятелно интерпретират доклади с резултати и при необходимост получават допълнителни насоки и препоръки.

  • Безплатни обучителни материали за работа с тестовете и платформата Internet-test.bg.
  • Акаунт в онлайн базираната платформа Internet-test.bg.
  • 50 % отстъпка от цената на кредитите за Internet-test.bg за обработка на тестове за образователно и кариерно ориентиране през първите 3 месеца след провеждане на обучението – влиза в сила от датата на провеждане на обучението.
  • Отстъпки при закупуване на кредити за тестове за образователно и кариерно ориентиране според закупените пакети.
  • Безплатни рекламни материали – еднократно след обучението

Първоначалната такса за участие в програмата е 200 лв. без ДДС.

След изтичането на първите три месеца всеки партньор има възможност да закупи пакет кредити за обработка на тестове като се възползва от предложените отстъпки.

Програма Регистрация