Инструменти за ориентиране

Средно образование

Висше образование

Работа и кариера

Magellano Junior е батерия от тестове предназначена за ученици, които искат да изберат къде да учат след седми или осми клас. 
Magellano Universita е батерия от тестове, предназначена за младежи, които искат да изберат каква специалност да учат в университет.
Self Directed Search (SDS) е въпросник за изследване на интересите, свързани с намирането на предпочитаната работа и кариера.