Личностни тестове

MMPI®-2

Минесотски многофакторен личностен въпросник - 2

Още

NEO PI-R

Въпросник за изследване на личността

Още

STAI - Y

Въпросник за оценка на тревожността като състояние или черта

Още