Стрес

Burnout-Q

Оценка на синдрома на бърнаут

Още

PSI-4

Индекс на родителския стрес

Още