Аутистични разстройства

CARS2

Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм - ПРЕПОРЪЧАН в Наредбата за приобщаващо образование от 20.10.2017 г.

Още

M-CHAT

Скрининг за аутизъм при деца между 1-3 години

Още