Когнитивно развитие

WISC-IV

Скала за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC-IV)

Още