Когнитивно развитие

WISC-IV

Скала за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC-IV) - ПРЕПОРЪЧАН в Наредбата за приобщаващо образование от 20.10.2017 г.

Още