Личностни характеристики

MMPI®-A

Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши

Още

STAI - Y

Въпросник за оценка на тревожността като състояние или черта

Още