Хиперактивност

Conners 3

Рейтинг скала за оценка на ADHD (хиперактивно разстройство с дефицит във вниманието)

Още