Хиперактивност

Conners 3

Рейтинг скала за оценка на ADHD - ПРЕПОРЪЧАН в Наредбата за приобщаващо образование от 20.10.2017 г.

Още