Инструменти за оценяване

Нашите тестове са адаптирани за България, с придобити авторски права и отговарящи на световните стандарти за валидизация.

Тестовете за оценка на човешкия капитал измерват различни качества, способности, умения и компетенции. Оценките от тези тестове са надежден и валиден източник на информация, даваща възможност да се вземат ефективни мениджърски решения при подбора и развитието на хората в компаниите, кариерното и организационно развитие и преструктурирането на бизнеса.

Ние Ви предлагаме инструменти, оценяващи следните области: