FAT

Въпросник за оценка на екипи

Въпросник за оценка на ефективността на екипи и работни групи в бизнес организации

Симоне Кауфелд
1 Оценки

Въпросникът за оценка на екипи (FAT) изследва ефективността на екипи и работни групи. Той изследва начина, по който е организирана екипната работа, мотивацията и взаимоотношенията между членовете на екипа.

Базиран на Каселския модел за работата на екипите, съгласно който ефективността на екипите зависи от четири фактора:

  • Поставените цели
  • Разпределението на работата и задачите
  • Отношенията между членовете на екипа
  • Поемането на отговорност за постигането на екипните цели. 

Попълването на теста е анонимно. 

Структура:

  • Скала „Цели“ - измерва доколко целите на екипа са ясни, важни за цялата организация и постижими; 
  • Скала „Координация“ - оценява степента, в която работата е разпределена по най-правилния начин, приоритетите са ясни и комуникацията между отделните членове на екипа е на добро ниво;
  • Скала „Отношения“ - оценява междуличностните отношения;
  • Скала „Ангажираност“ – оценява степента, в която отделните членове на екипа са ангажирани с постиганите резултати.
Заяви обучение

За повече информация, моля свържете се с Тамара Гешева или Виктория Евлогиева на 02/43 73 184 или hr@osbulgaria.com