FAT

Въпросник за оценка на екипи

Въпросник за оценка на ефективността на екипи и работни групи в бизнес организации

Симоне Кауфелд
1 Оценки
  • Оценка на ефективността на административни, управленски, търговски, производствени и проектни екипи
  • Идентифициране на силните страни и областите за развитие на екипа
  • Иницииране и проследяване процесите на развитие на екипа
  • В процеса на организационно и индивидуално консултиране
  • За бенчмаркинг с резултатите на други екипи от същия тип
     
Избери продукт Код Цена Наличност
150107 150,00 лв. * Наличен
150108 50,00 лв. * Наличен
150109 50,00 лв. * Наличен
*без ДДС