Способности

LJI

Тест за оценка ефективността на лидерските решения

Още

ASK

Тест за оценка на аналитично и креативно мислене

Още

Mechanical Reasoning Test

Тест за оценка на техническото мислене

Още

Abstract Reasoning Test

Тест за оценка на абстрактно-логическото мислене

Още

Numerical Reasoning Test

Тест за оценка на аритметичното мислене

Още

Verbal Reasoning Test

Тест за оценка на вербалния интелект

Още

d2

Тест за оценка на вниманието

Още