Integrity Check

Оценка на лоялността в работата
Н. Николов, д-р, Св. Занев, д-р
25 Оценки

Integrity Check е първият тест за проверка на интегритета, публикуван на български език. Неговото основно предназначение е да бъде използван като средство за оценяване на коректността, почтеността и честността при подбор на кандидати за работа и при последващо оценяване на служители във фирми и организации. Това е обективен инструмент, който измерва индивидуалните нагласи за спазване на различни социални, морални или фирмени правила. Той идентифицира кандидати за работа и/или служители, склонни да извършват нарушения на нормите и дисциплината. 

Структура: 

Integrity Check се състои от една глобална скала, осем съдържателни скали, три функционални скали и една контролна скала „Лъжа“. 

 • Разбиране и спазване на правила и норми; 
 • Честност; 
 • Отношение към кражби и злоупотреби; 
 • Устойчива мотивация; 
 • Преценка на собствените възможности; 
 • Дисциплинираност; 
 • Респект към другите; 
 • Толерантност; 
 • Липса на контрапродуктивни поведения в миналото;
 • Очаквания за поведението на другите; 
 • Нагласи към работата и правилата; 
 • Глобална оценка на лоялността в работата
Заяви обучение

За повече информация, моля свържете се с Тамара Гешева или Виктория Евлогиева на 02/43 73 184 или hr@osbulgaria.com