Таланти в продажбите и обслужване на клиенти

PASAT 2000

Тест за оценка на талантите в продажбите

Още

Customer Service Test

Тест за оценка на уменията за обслужване на клиенти

Още