CST

Тест за оценка на уменията за обслужване на клиенти

Тест за оценка на ефективността в сферата на услугите и обслужването на клиенти

Николай Николов, Светослав Занев, Таня Бриклер
1 Оценки

Тестът за оценка на уменията за обслужване на клиенти (CST) оценява личностните характеристики, които допринасят за успешното и ефективно обслужване на клиенти и осъществяване на продажби.

CST е ситуационен тест, при който попълващият е изправен пред хипотетични ситуации, описващи реални и често възникващи проблеми от ежедневната работа на различни обслужващи професии. Задача на изследваното лице е да се постави в ролята на служител, обслужващ клиенти, и да прецени доколко подходящи са дадените стратегии за решение на конкретните проблеми. Смисълът, който попълващият открива в ситуациите, и оценките, които прави, са силно повлияни от собствената му представа за обслужване на клиенти, т.е. от знанията и разбиранията, които е придобил до този момент.

Структура:
• Ориентация към клиента – мотивацията за работа с хора и изграждане на персонална връзка с клиентите;
• Емоционален самоконтрол – контрола върху негативните емоции и раздразнението;
• Ориентация към продажби - предпочитанията към търговските дейности;
• Общ индекс - глобален показател на пригодността за работа в сферата на обслужването на клиенти.
 

Заяви обучение

За повече информация, моля свържете се с Тамара Гешева или Виктория Евлогиева на 02/43 73 184 или hr@osbulgaria.com