CST

Тест за оценка на уменията за обслужване на клиенти

Тест за оценка на ефективността в сферата на услугите и обслужването на клиенти

Николай Николов, Светослав Занев, Таня Бриклер
1 Оценки
  • Скрининг на служители и кандидати за работа
  • При подбор в сферата на обслужването на клиенти (напр. кол центрове, банки, хотели, магазини и др.)
  • За идентифициране на нуждите от първоначално обучение 
Избери продукт Код Цена Наличност
9846 150,00 лв. * Наличен
9847 12,00 лв. * Наличен
9848 50,00 лв. * Наличен
*без ДДС