Помощ

Как да заплатя направена поръчка/заявка?
Отговор

Плащания към ОС България ООД се извършват по банков път по следната сметка:
Банка: ДСК ЕАД
BIC:     STSABGSF
IBAN:   BG32STSA93000022176236

Как може да се използват инструментите за оценяване от сектор „Човешки ресурси“?
Отговор

Всеки инструмент за оценяване може да се използва и прилага в практиката самостоятелно само от специалисти, преминали през практическо/сертификационно обучение за работа с него. Ако желаете да използвате дадения тест, може да се обучите да работите с него или да заявите оценяване и интерпретация на резултати, които се извършват от квалифициран представител на ОС България. 

Как мога да заявя и по какъв начин се провеждат практическите обучения за работа с инструментите в сектор „Човешки ресурси“?
Отговор

Ако желаете да се обучите да работите с даден тест, се свържете с нас и заедно ще съгласуваме подходяща дата за провеждане на практическото обучение. Обикновено те са с продължителност 2 часа и могат да се проведат дистанционно или присъствено при нас или във Ваш офис. 

Кои тестове мога да администрирам чрез интернет платформата www.internet-test.bg?
Отговор

До момента в платформата са имплементирани следните тестове по категории:

  • Общи и специфични способности 

Тест за оценка на аналитичните способности (ASK)
Тест за оценка на психологическата пригодност за професии с висока степен на риск (SELECTOR PRO)

  • Организационно развитие

Тест за оценка ефективността на лидерските решения (LJI)
Въпросник за оценка на емоционалната интелигентност в работата (ORG-EIQ)
Въпросник за оценка на талантите в продажбите (PASAT 2000) 
Тест за оценка на мотивационната ориентация (TOM)
Скала за оценка на ценностите в работата (WIS-SVP)

  • Оценка на личността

Тест за оценка на личността с използване на прилагателни (BFA)
Бизнес-ориентиран въпросник за оценка на личността (BIP)
Тест за оцента на лоялността (HCS - Integrity Check) 
Ревизиран НЕО личностен въпросник (NEOPI-R) 

  • Тестове за образователно и кариерно ориентиране

Въпросник за избор на профил в средното образование (Magellano Junior)
Въпросник за избор на профил във висшето образование (Magellano Universita)
Тест за професионално ориентиране SDS (Self Directed Search)

Как да си направя акаунт в www.internet-test.bg?
Отговор

Необходимо е да се обадите в офиса ни и да заявите желанието си. Ние ще създадем акаунт и ще Ви изпратим потребителско име и парола. За да използвате платформата, е необходимо да имате закупен поне един тест и кредити за избрана от Вас сума. Ползването на платформата е безплатно.

Как да задам (назнача) тест в www.internet-test.bg?
Отговор

1. Влезте в секция Управление на клиентите от менюто вляво.
2. Изберете секция Нов клиент от менюто вляво.
3. Попълнете данните за клиента и натиснете бутона Създай.
4. Натиснете бутона Задаване на тест, който ще се появи вдясно на екрана.
5. От падащото меню срещу Избор на тест изберете този, който искате да назначите.
6. Изберете начина на администриране от следващото падащо меню – самостоятелна администрация или въвеждане на готови данни
7. Натиснете бутона Задаване.
8. Под Статус на клиента ще се появи поле с информация за зададения тест. В полето състоянието на процеса по попълване ще пише Зададен.
а) Ако клиентът ще попълва теста на Вашия компютър, натиснете бутона Администрирай и ще се отвори екранът за самостоятелна администрация.
б) Ако попълването ще става дистанционно, натиснете бутона Изпрати e-mail. Платформата автоматично ще генерира съобщение с линк, клиентски код и код на теста, които трябва да изпратите на e-mail-а на Вашия клиент. Копирайте съдържанието на съобщението в програмата за изпращане на имейли, която използвате, или чрез натискане на бутон Изпрати e-mail системата директо ще се свърже с Вашата програма за изпращане на имейли. Може да промените, която и да е част от съобщението без линка, клиентския код и кода на теста. 

Как да изпратя покана за попълване на тест в www.internet-test.bg?
Отговор

Когато искате клиента да попълни теста дистанционно на личен компютър в удобно за него време:
1. Изберете като начин на администриране Самостоятелна администрация.
2. След това натиснете бутона Задаване.
3. Под Статус на клиента ще се появи поле с информация за зададения тест. Състоянието на процеса по попълване ще бъде: Зададен.
4. Натиснете бутона Изпрати e-mail. Платформата автоматично ще генерира съобщение с линк, клиентски код и код на теста, които трябва да изпратите като съобщение на e-mail-а на Вашия клиент. 

Как се получават резултатите в www.internet-test.bg?
Отговор

1. След като Вашият клиент е попълнил назначения му тест, под Статус на клиента в полето за съответния тест състоянието на процеса ще се промени на Завършен.
2. Натиснете бутона Оценяване. След като потвърдите съгласието си стойността на оценяването да бъде взета от Вашия кредит, платформата ще генерира доклад.
3. В полето за съответния тест ще се появи бутон за показване на резултата от теста.
4. Натиснете този бутон и ще се отвори прозорец с генерирания доклад. 

Кой получава резултатите от попълнените през www.internet-test.bg тестове?
Отговор

Единствено администраторът на акаунта получава и може да види резултатите.

Колко теста мога да администрирам чрез платформата www.internet-test.bg?
Отговор

Можете да администрирате неограничено количество тестове. Можете обаче да генерирате резултатите само за толкова тестове, колкото Ви позволява сумата закупени кредити. При изчерпването й платформата ще генерира автоматично съобщение, което ще Ви предупреди за липсата на достатъчно кредити. Можете да проверявате и контролирате използването на своите кредити чрез секцията Управление на кредитите.

Какви ограничения имам по отношение на броя изследвани лица или тези, които едновременно попълват тестовете?
Отговор

Няма ограничения за броя на изследваните лица и за броя на едновременно попълващите тестове.

Как става закупуването на допълнителни кредити за www.internet-test.bg?
Отговор

Кредити за www.internet-test.bg можете да закупите:

  • чрез банков превод до:

ДСК ЕАД,
IBAN BG32STSA93000022176236 (в лева)

Като основание за заплащане посочете: Закупуване на кредити за Internet-test.bg.

Ако нито един от горепосочените въпроси и отговори не Ви помага да разрешите Вашия проблем, обадете ни се на тел. +359 2 963 5703 или ни пишете на office@osbulgaria.com.