Когнитивно развитие

WISC-IV

Скала за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC-IV)

Още

Denver II

Скрининг тест за детско развитие

Още

Developmental Profile 3

Рейтинг скала за оценка на детското развитие

Още

WCST

Уисконсински тест за сортиране на карти

Още

BVRT

Тест на Бентън за краткосрочно визуално запомняне

Още